Skip links

Anastazja Drabot
kontakt@nastkadrabot.pl
Przytyk 6/43
01-962 Warszawa

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Poprzez pojęcie Strona rozumiana jest witryna internetowa nastkadrabot.pl jak i wszystkie jej podstrony. Wśród typów danych osobowych, które zbiera Strona, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika, Inne typy danych
Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania ze Strony.
Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez Stronę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Stronę, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może utrudnić świadczenie usług. 
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez Stronę i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. 
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Stronie świadczenia usług, jak również do następujących celów: analityka, funkcje społecznościowe, interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, komentowanie treści, kontakt z użytkownikiem, reklama, zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości. 

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

 Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.

 Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tej Aplikacji, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Dostawca: Google

Cel: Analityka

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności Strona

Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze Strony. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Stronę zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

 Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka

Przycisk Lubię To i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc.

Dostawca: Facebook

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

 Przycisk “Pin it” i widżety społecznościowe Pinterest

Przycisk “Pin it” i widżety społeczne Pinterest to usługi umożliwiające interakcję z platformą Pinterest udostępnianą przez firmę Pinterest Inc.

Dostawca: Pinterest

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

 Widżety społecznościowe Dribbble

Widżety społeczne Dribbble to usługi umożliwiające interakcję z platformą Dribbble udostępnianą przez firmę Dribbble Holdings Ltd.

Dostawca: Dribbble

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Miejsce przetwarzania danych: Kanada Polityka Prywatności

Widżety społecznościowe Instagram

Widżety społeczne Instagram to usługi umożliwiające interakcję z platformą Instagram udostępnianą przez firmę Facebook Ireland Ltd..

Dostawca: Instagram

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Miejsce przetwarzania danych: Kanada Polityka Prywatności

Widżety społecznościowe Behance

Widżety społeczne Instagram to usługi umożliwiające interakcję z platformą Behance udostępnianą przez firmę Adobe Systems Inc.

Dostawca: Behance

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Miejsce przetwarzania danych: Kanada Polityka Prywatności

Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikację komentarzy na temat treści Aplikacji. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również mieć możliwość tworzenia anonimowych komentarzy. Jeśli wśród danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on być używany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeżeli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których zainstalowano tą usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z tej usługi.

Zarządzany bezpośrednio system komentarzy

Ta Strona ma własny system komentarzy.

Dostawca: nastkadrabot.pl

Cel: Komentowanie treści

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię, Nazwa użytkownika

Formularz kontaktowy

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Stronę do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.

Dostawca: nastkadrabot.pl

Cel: Kontakt z Użytkownikiem

Dane osobowe: Różne typy danych, Email, Imię, Nazwisko

 Lista mailingowa lub gazetka

Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub biuletynu adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej Strony. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w aplikacji lub po dokonaniu zakupu.

Dostawca: nastkadrabot.pl

Cel: Kontakt z Użytkownikiem

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię, Nazwisko

Te usługi pozwalają na używanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam na Stronie, które mogą być dopasowane w oparciu o zainteresowania Użytkownika. Nie oznacza to, że Strona będzie wykorzystywała reklamy i dane z nimi związane. Nie oznacza to również, że ​​wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania są przedstawione poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z plików cookie w celu identyfikacji użytkowników lub mogą używać techniki retargetowania behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, łącznie z tymi wykrytymi poza Stroną. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Prywatności właściwych usług.

Te usługi umożliwiają zarządzanie bazą kontaktów e-mail w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail. Usługi są wykorzystywane do zbierania danych na temat daty i godziny przeglądania poczty przez Użytkownika, a także informacji o tym, kiedy Użytkownik dokonuje interakcji z pocztą przychodzącą, np. poprzez kliknięcie na łącza zawarte w wiadomości e-mail.

 Mailchimp

Mailchimp to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości udostępniana przez firmę Mailchimp Inc.

Dostawca: Mailchimp

Cel: Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości

Dane osobowe: Email

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania Strony lub związanych z nią usług. 
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności,  Strona może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, Strona i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji na Stronie (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej. 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • LH.pl Sp. Z O.O.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 oraz REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Strony.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę zakładkę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze Strony i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Left Menu Icon
Right Menu Icon